GIỎ HÀNG
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
THÀNH TIỀN

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin


1. BẢO MẬT THÔNG TIN
Chính sách bảo mật thông tin này bao gồm các quy định liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý Thông Tin Khách Hàng (như được định nghĩa bên dưới) mà Quý khách đã cung cấp cho Công ty TNHH Cafe Thái Yên trong quá trình đăng ký tài khoản, mua hàng, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thông qua website https://thaiyencafe.com. Chính sách này cũng quy định về nghĩa vụ của chúng tôi đối với thông tin khách hàng cũng như sự chấp thuận của Quý khách đối với việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý thông tin khách kàng của chúng tôi.

2. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Thông tin khách hàng  bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- Thông tin Quý khách cung cấp cho chúng tôi: Thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở họ và tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán, thông tin trên biểu mẫu, tờ khai, đơn đăng ký, phiếu khảo sát, đơn phản hồi hoặc khiếu nại (dù trực tuyến hay bằng hình thức khác), các thông tin được gửi bởi hoặc cung cấp thông qua các thiết bị được sử dụng để truy cập vào WEBSITE, hoặc các thông tin mà Quý khách chủ động gửi đến cho chúng tôi.

- Thông tin có được do sự tương tác của Quý khách với chúng tôi: Thông tin này bao gồm bất kỳ thông tin nào khác về Quý khách khi Quý khách trao đổi với chúng tôi qua bất kỳ phương tiện nào (điện thoại, email, mạng xã hội, các ứng dụng), đăng nhập và sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ hoặc tương tác qua website.

- Thông tin về Quý khách mà chúng tôi tổng hợp hoặc có được từ những nguồn khác (nếu có).


3. SỰ CHẤP THUẬN CỦA KHÁCH HÀNG
Khi sử dụng Sản Phẩm - Dịch Vụ hoặc tương tác với chúng tôi, Quý khách xác nhận và đồng ý rằng Quý khách chấp nhận các quy định của Chính sách bảo mật này, và Quý khách đồng ý việc thu thập, sử dụng, tiết lộ hoặc xử lý thông tin khách hàng theo quy định mô tả trong đây. 

Trong trường hợp quý khách hàng không đồng ý với chính sách bảo mật này, Quý khách có thể cân nhắc dừng cung cấp thông tin khách hàng cho chúng tôi, cập nhật và điều chỉnh thông tin khách hàng. Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện vào từng thời điểm, chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên xem lại để được cập nhật và bảo vệ quyền lợi của mình.

4. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG THÔNG TIN
Thông Tin Khách Hàng chỉ được Công ty sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

- Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp Sản Phẩm cho Quý khách;
- Cung cấp thông tin, chính sách, tiến độ mua bán liên quan đến Sản Phẩm, hỗ trợ khi Quý khách có yêu cầu;
- Xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý; khách khi Quý khách sử dụng Sản Phẩm;
- Gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, các ưu đãi dành riêng cho Quý khách;
- Cập nhật về các sự kiện sắp tới, chương trình ưu đãi hoặc thông tin tuyển dụng nếu Quý khách đăng ký; nhận email/sms thông báo;
- Lấy ý kiến khảo sát của Quý khách, nếu Quý khách đăng ký nhận email/sms thông báo;
- Phân tích, đánh giá và nâng cao chất lượng Sản Phẩm;
- Cải thiện trải nghiệm của người dùng trên WEBSITE hoặc đối với Sản Phẩm - Dịch Vụ;
- Hỗ trợ Quý khách trong quá trình bảo hành, đổi trả hoặc hoàn tiền (tùy theo chính sách của Công ty vào từng thời điểm);
- Giải quyết các tranh chấp, khiếu nại liên quan;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Quý khách hoặc giả mạo Quý khách;
- Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật vào từng thời điểm.


5. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác, chỉ những đối tượng dưới đây mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng:
- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền như Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra, khi có yêu cầu cụ thể theo quy định của pháp luật Việt Nam;
- Ngân hàng hoặc các Tổ chức thẻ Visa/Mastercard liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật hoặc gian lận thẻ tín dụng liên quan đến Khách hàng; và/hoặc
- Công ty, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết của Công ty, đại lý, nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ của Công ty, hoặc bên thứ ba, có liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Sản Phẩm - Dịch Vụ cho Quý khách mới được tiếp cận Thông Tin Khách Hàng để thực hiện Mục Đích như quy định bên trên.

 

THAIYEN