GIỎ HÀNG
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
THÀNH TIỀN

Điều Khoản & Dịch Vụ

Điều khoản và Dịch vụ

Chào mừng bạn đến với trang web của THAIYEN CAFE. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web này, bao gồm văn bản, đồ họa, biểu đồ, hình ảnh, biểu tượng, video và âm thanh, là tài sản trí tuệ của CÔNG TY TNHH CAFE THAIYEN hoặc các bên sở hữu tài sản trí tuệ khác. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, tái bản hoặc sử dụng lại các tài sản trí tuệ này mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tài sản trí tuệ tương ứng là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Sử dụng trang web

a. Bạn được cấp quyền truy cập và sử dụng trang web này cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sử dụng trang web này để thu thập thông tin cá nhân của người khác hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động phi pháp, gây rối hoặc xâm phạm đến quyền riêng tư và an ninh của người khác.

b. Bạn đồng ý không sử dụng trang web này để phát tán virus, mã độc, spam hoặc bất kỳ phần mềm độc hại nào khác có thể gây hại cho hệ thống hoặc thông tin của chúng tôi và người dùng khác.

c. Chúng tôi có quyền, theo ý muốn của mình, tạm ngừng hoặc chấm dứt truy cập của bạn vào trang web nếu phát hiện vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

3. Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc theo quy định của luật pháp hiện hành.

4. Liên kết đến bên thứ ba

Trang web này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Những liên kết này chỉ được cung cấp như một tiện ích và không ngụ ý hoặc đảm bảo bất kỳ sự liên kết, ủy quyền hoặc bảo trợ nào từ chúng tôi đối với các trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư trên các trang web bên thứ ba này.

5. Miễn trừ trách nhiệm

Mọi việc sử dụng trang web này là trên cơ sở "TƯƠNG TỰ". Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay đảm bảo nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hữu ích của thông tin được cung cấp trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web này.

6. Sửa đổi điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này theo ý muốn của mình. Việc sửa đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi này được công bố đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được sửa đổi.