Cold brew dâu tằm

Từ 55,000Đ

Cafe Dừa

Từ 50,000Đ

SAPA

Từ 45,000Đ

SOLAR LATTE

Từ 55,000Đ

SOLAR

Từ 50,000Đ

LITTLE SAIGON

Từ 50,000Đ

VẠN VÂN

Từ 50,000Đ

KATINA

Từ 50,000Đ

ESPRESSO

Từ 50,000Đ

AMERICANO

Từ 55,000Đ

CAPPUCCINO

Từ 50,000Đ

LATTE

Từ 50,000Đ

CAFE ĐEN

Từ 40,000Đ

CAFE NÂU

Từ 40,000Đ

BẠC SỈU

Từ 50,000Đ

Coldbrew

Từ 45,000Đ

COLD BREW LATTE

Từ 50,000Đ

Phin Việt Nam

Từ 40,000Đ

BST LY CAFE
CÁCH DÙNG
Độ đậm